Byn förr i tiden

Servicepunkter + karta (Ica, posten, konsum Texaco mack, BP mack, skolan, SCA-kontor, arbetarbostäder)

Asfaltvägen

Bygdegården (biograf)

Jord- och skogsbruk

Flottning (campingen avlägge)

Ångbåtarna